Mandag     10-12 og 14:30 -19

Tirsdag      09-12 og 14-18

Onsdag     08-13

Torsdag    10-12 og 14:30 -19

Fredag      08-13

Behandling utenfor vanlig åpningstid kan avtales.